Dyslexie

Twijfelt u of uw kind dyslectisch is? Overleg eens met de mentor of uw kind in aanmerking komt voor een screening. Een screening bestaat uit twee dictees, een stilleestoets en twee woordleestestjes.Dit is volgens het protocol dyslexie voortgezet onderwijs. De screening wordt afgenomen door de dyslexiespecialist. Na de screening beslist de dyslexiespecialist samen met de orthopedagoog of er een volledig onderzoek plaats moet vinden. Een volledig dyslexieonderzoek wordt uitgevoerd door onze orthopedagoog.

Dyslexie wordt vastgesteld aan de hand van de volgende criteria:
1. Er is een grote achterstand op het gebied van lezen en/of spelling vastgesteld;
2. Er kan worden aangetoond (d.m.v. handelingsplannen van de basisschool) dat er voldoende hulp/remedial teaching is geweest op het gebied van lezen en/of spelling. Dit betreft dus het aantonen van de hardnekkigheid van het probleem (didactische resistentie).

Welke maatregelen neemt de school voor leerlingen met dyslexie?
De algemene maatregelen zijn:
- De leerling heeft recht op meer tijd bij schriftelijke overhoringen en toetsen (maximaal 25%)
- De spelling wordt minder streng berekend.
- Teksten worden indien nodig voorgelezen door de docent of met behulp van hulpmiddelen (auditieve ondersteuning).

Specifieke maatregelen kunnen in overleg met ouders, mentor en leerling worden vastgelegd. De afspraken worden zichtbaar gemaakt op de persoonlijke dyslexiepas.

Een leerling met dyslexie kan gebruik maken van auditieve ondersteuning en extra tijd tijdens de examens. In het examenjaar zal hier aandacht aan worden besteed.

De ondersteuning van de dyslectische leerling gebeurt vooral in de les door de vakdocent. Voor u als ouder is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunt u bij de dyslexie- specialist van de school terecht voor uwe vragen.

Hulpmiddelen
Schoolboekteksten kunnen worden voorgelezen door gebruik te maken van daisyroms. Daisyroms zijn lesboeken die zijn ingesproken door een gewone menselijke stem.
Daisyroms kunnen worden beluisterd met:
1. Een daisyspeler. Overleg voor het aanschaffen van een daisyspeler altijd met de zorgverzekeraar. Zie voor daisyspelers het assortiment van o.a. Lexima (www.lexima.nl) of de gids Dyslexie Hulpwijzer.
2. De computer/laptop, met behulp van het gratis te downloaden voorleesprogramma AMIS. Zie http://www.daisy.org/amis/download/translations, kies Dutch, complete installer. Open de daisyrom vanuit dit programma. Het programma AMIS is bijzonder gebruiksvriendelijk en een prima alternatief voor een dure daisyspeler.
3. De iPod of iPad, met behulp van de voorleesapp Voice of Daisy. Daisyboeken moeten via iTunes op de iPod of iPad worden gezet.Klik hier voor een instructiefilmpje. Het gebruik van een iPod of iPad is gebruiksvriendelijker dan een daisyspeler (omdat de leerling op het scherm kan zien welk boek en welke bladzijde wordt voorgelezen). De tekst van het schoolboek verschijnt niet op het scherm, de iPad of iPod is dus alleen een voorleeshulp.

Behalve de mogelijkheid van daisyboeken is er ook Sprint Plus. Sprint Plus is een programma dat alle tekst van schoolboeken, Word-documenten, PDF’s, websites enz. kan voorlezen in vier talen (Nederlands, Engels, Frans, Duits). Sprint Plus wordt gebruikt met een laptop of computer. Het programma is op een usb-stick via het Greijdanus aan te schaffen. Sprint maakt gebruik van een kwalitatief goede ‘computerstem’. Via Lexima (www.lexima.nl) is een demo te bestellen van het programma.

Schoolboeken zijn bij Dedicon te bestellen als Sprintbestand of als daisybestand. Sprintbestanden zijn beveiligd met een persoonlijke licentiecode. Deze schoolboeken worden besteld door de dyslexie- specialist.

Bij wie kunt u terecht?
J.J. Griffioen
Intern Remedial Teacher
Dyslexie coördinator
T 038 - 469 8509
E j.j.griffioen@greijdanus.nl