Decanaat vmbo

De decaan begeleidt en adviseert leerlingen en ouders bij het maken van een keuze voor de te volgen leerweg, het vakkenpakket en het vervolgonderwijs. Hij wordt daarbij bijgestaan door de mentoren.

Keuzebegeleiding vmbo

1e leerjaar
In het eerste leerjaar maken de leerlingen al enigszins kennis met de wereld van vervolgstudie en beroep. Hoewel dat voor veel leerlingen nog buiten hun eigen belevingswereld ligt, is het toch zinvol daar in een vroegtijdig stadium aandacht aan te schenken. Dit wordt onder andere gedaan door korte stages.
Ook wordt uw zoon of dochter gestimuleerd om over de eigen interesses en vaardigheden na te denken. We starten dit jaar met het bijhouden van zijn/haar persoonlijke ontwikkelingen op dit gebied.

2e leerjaar
Gedurende het tweede leerjaar wordt er verder gewerkt aan het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het kennismaken met de beroepenwereld. Ook ontvangen leerlingen voorlichting over de vakkenpakketkeuze voor het derde leerjaar. De mentor, decaan en de vakdocent begeleiden uw kind(eren) hierin.
Aan het einde van de tweede klas is uw zoon of dochter in staat een keuze te maken voor een te volgen leerweg, sector en afdeling. In de maanden april en mei wordt deze keuze vastgelegd tijdens een individueel gesprek met de decaan. Voor u als ouder/verzorger houden we in het voorjaar een informatieavond. U wordt t.z.t. geïnformeerd over de exacte datum.

3e leerjaar
In de derde klas oriënteren de leerlingen zich op verdere opleidings- en beroepsmogelijkheden. De leerlingen van BB en KB lopen stage en volgen keuzebegeleidinglessen. De leerlingen van de GL en TL krijgen sectororiëntatie. In de maand maart/ april wordt het vakkenpakket samengesteld voor de vierde klas. Volgt uw kind de KB, GL of TL-richting? Dan is er voor u als ouder/verzorgende een voorlichtingsavond, waarop de mogelijkheden worden toegelicht. U ontvangt daarvoor een uitnodiging.
                          
4e leerjaar
In het vierde leerjaar informeren wij onze leerlingen breder over de mogelijkheden na het vmbo. Voor ouders/verzorgers van leerlingen uit de BB, KB, GL en TL-klassen houden wij een voorlichtingsavond. Daarvoor ontvangt u een uitnodiging.
Tijdens alle studiejaren krijgt uw zoon of dochter lesmateriaal en informatiefolders over dit keuzeproces. Wij verzoeken u dringend dit goed door te nemen, omdat het belangrijke informatie bevat over het keuzeproces, de keuzemogelijkheden en het vervolgonderwijs.