Decanaat vmbo

De decaan begeleidt en adviseert leerlingen en ouders bij het maken van een keuze voor de te volgen leerweg, het vakkenpakket en het vervolgonderwijs. Hij wordt daarbij bijgestaan door de mentoren.

Keuzebegeleiding vmbo

1e leerjaar
In het eerste leerjaar maken de leerlingen al enigszins kennis met de wereld van vervolgstudie en beroep. Hoewel dat voor veel leerlingen nog ver buiten hun eigen belevingswereld ligt, is het toch zinvol daar in een vroegtijdig stadium aandacht aan te schenken.
Ook wordt uw zoon of dochter gestimuleerd om over de eigen interesses en vaardigheden na te denken. We starten met het bijhouden van zijn/haar persoonlijke ontwikkelingen op LOB gebied.

2e leerjaar
Gedurende het tweede leerjaar wordt er verder gewerkt aan het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het kennismaken met de beroepenwereld. Ook ontvangen leerlingen informatie over de vakkenpakketkeuze voor het derde leerjaar. De mentoren en de vakdocenten begeleiden uw kind hierin. We willen u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij LOB.

In de tweede klas moet gekozen worden voor:
- De leerweg in het vmbo
- Het profiel
- De afdeling bij basis/kader en/of de vakken voor klas 3

3e leerjaar
In de derde klas oriënteren de leerlingen zich op verdere opleidings- en beroepsmogelijkheden. In de TL moet er nog weer verder gekozen worden in de vakken voor het vierde leerjaar van het vmbo. De mentoren en de vakdocenten begeleiden uw kind hierin. We willen u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij LOB.

4e leerjaar
In het vierde leerjaar moet de keuze worden gemaakt voor het vervolgonderwijs. Alle leerlingen kunnen het mbo instromen. Afhankelijk van de lee4rweg in het vmbo is dit mbo-niveau 2 of mbo-niveau 3/4. TL leerlingen die voldoen aan de eisen kunnen ook een keuze maken voor havo 4. De mentoren en de vakdocenten begeleiden uw kind hierin. We willen u als ouder zoveel mogelijk betrekken bij LOB.

Contact
F.J.R. Otten
Decaan vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
T 038 – 4698506
E f.j.otten@greijdanus.nl

P. Staal
Decaan vmbo theoretische leerweg
T 038 – 4698505
E p.staal@greijdanus.nl