Decanaat havo & vwo

Voor informatie over profielen, vakken, studies in binnen- of buitenland, tussenjaren, enz. kunnen leerlingen terecht bij de decaan. Het decanaat begeleidt leerlingen bij het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot profielen en de studie na havo of vwo. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken.

Derde leerjaar: profielkeuze
Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen les in hun zelfgekozen profiel. Die keuze maken ze al in de derde klas. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Aan het begin van het jaar informeren we ouders en leerlingen over het maken van de profielkeuze, over het traject en het tijdpad. Door het gebruik van de methode Peppels leren leerlingen kijken naar en reflecteren op hun vaardigheden en interesses. Ook maken zij verschillende opdrachten waardoor zij kennismaken met de vier verschillende profielen en de mogelijkheden van studies en beroepen daarbij. Dit proces wordt door de mentor begeleid. Naast deze methode is er een voorlichtingsavond. Op deze avond staat de profielkeuze centraal: de profielen worden uitgelegd, het vakkenboekje wordt uitgedeeld en de loopbaancompetenties worden uitgelicht.

De ouder(s) en verzorger(s) worden halverwege het jaar uitgenodigd voor een gesprek over de profielkeuze van hun zoon of dochter. In februari maken de leerlingen een voorlopige profielkeuze. Deze wordt aan het begin van de vierde periode definitief. Zo kunnen leerlingen nog een paar maanden wennen aan de keuze die zij hebben gemaakt en eventuele wijzigingen doorgeven.

Bovenbouw: voorbereiding studiekeuze
De studiekeuze is een belangrijke en daarnaast ook voor veel leerlingen een spannende keuze. Zeker nu ‘Den Haag’ besloten heeft dat de studiebeurs een lening wordt is het voor leerlingen nóg belangrijker en nog spannender om een studiekeuze te maken.

Op het Greijdanus besteden we veel tijd aan de begeleiding bij de studiekeuze. Dit gebeurt tijdens de mentorlessen, maar ook daarbuiten. Leerlingen worden hierin begeleid door onder andere de mentor en de decaan.  Aan de hand van diverse opdrachten, deels verplicht, deels zelf in te vullen door leerlingen, worden leerlingen voorbereid op de studiemogelijkheden op het hbo en op de universiteit.  Daarnaast is er aandacht voor het ontwikkelen van de loopbaancompetenties.  Dit gebeurt aan de hand van onderzoeksopdrachten, reflectie-opdrachten, gesprekken met leerlingen onderling en gesprekken met de mentor en /of decaan.

Daarnaast stimuleren wij het “er-op-uit-gaan” : In de vierde klas gaan de leerlingen van het vwo bijvoorbeeld naar een oriëntatiemiddag in Zwolle van diverse studies van de universiteiten. Voor leerlingen van havo 4 en vwo 5 staat in het LOB-programma de opdracht  om open dagen van hbo’s te bezoeken. Vooraf worden leerlingen uitgedaagd om na te gaan wat ze te weten willen komen tijdens zo’n open dag, en na het bezoeken van de open dag wordt aan de hand van een opdracht gereflecteerd (vanuit de cyclus oriënteren, verkennen, verdiepen, knoop doorhakken; maar ook worden hier de loopbaancompetenties bij betrokken) om zo steeds dichter bij een studiekeuze te kunnen komen.

In de examenklassen (havo 5 en vwo 6) willen we graag dat de leerlingen een dag gaan proefstuderen of meelopen bij de studie die zijn in gedachten hebben.  Dit om de leerling de studie te laten ervaren, te ontdekken of de studie is wat hij of zij verwacht had.

En verder…
Naast de begeleiding van de  profiel- en studiekeuze houden wij ons ook bezig met:
- Het laten vallen of opnemen van vakken
- Het uitvoeren van vrijstellingen en dispensatieregelingen
- Speciale regelingen voor leerlingen (bijv. examen doen gespreid over twee jaren)
- Informeren over en vrijaf geven voor open dagen, meeloopdagen, proefstudiedagen, enz.
- Enz.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met een van ons op.

Contact
Jarik Dunnewind
Decaan havo/vwo-onderbouw
T 038 – 4698507
E j.h.dunnewind@greijdanus.nl

Annelies Hekman
decaan havo/vwo bovenbouw
T 038 - 4698507
E j.l.hekman@greijdanus.nl