Decanaat havo & vwo

Voor informatie over profielen, vakken, studies in binnen- of buitenland, tussenjaren, enz. kunnen leerlingen terecht op het decanaatbureau. Het decanaat begeleidt leerlingen bij het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot profielen en de studie na havo of vwo. Het is altijd mogelijk een afspraak te maken.

Derde leerjaar: profielkeuze
Vanaf het vierde leerjaar krijgen de leerlingen les in hun zelfgekozen profiel. Die keuze maken ze al in de derde klas. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Aan het begin van het jaar informeren we ouders over het maken van de profielkeuze, over het traject en het tijdpad. Door het gebruik van de methode Keuzeweb op Greijdanus.DeDecaan.net leren leerlingen kijken naar en reflecteren op hun vaardigheden en interesses. Ook maken zij verschillende opdrachten waardoor zij kennismaken met de vier verschillende profielen en de mogelijkheden van studies en beroepen daarbij. Dit wordt begeleid door de mentor. Naast deze methode is er in
STOP-week 1 een projectdag. Op deze dag staat de profielkeuze centraal: de profielen worden uitgelegd, het vakkenboekje wordt uitgedeeld, leerlingen maken een test met betrekking tot de profielkeuze, leerlingen uit de bovenbouw vertellen iets over hun ervaringen in de bovenbouw, enz.

Ouder(s) en verzorger(s) worden halverwege het jaar uitgenodigd voor een gesprek over de profielkeuze van hun zoon of dochter. In februari maken de leerlingen een voorlopige profielkeuze. Deze wordt aan het einde van het schooljaar definitief. Zo kunnen leerlingen nog een paar maanden wennen aan de keuze die zij hebben gemaakt en eventuele wijzigingen doorgeven.

Bovenbouw: voorbereiding studiekeuze
De studiekeuze is een belangrijke en daarnaast ook voor veel leerlingen een spannende keuze. Zeker nu ‘Den Haag’ besloten heeft dat de studiebeurs een lening wordt is het voor leerlingen nóg belangrijker en nog spannender om een studiekeuze te maken.

Op het Greijdanus besteden we veel tijd aan de begeleiding bij de studiekeuze. In de vierde klas gaan de leerlingen van het vwo naar een oriëntatiemiddag van diverse studies van de universiteiten. Eenzelfde beurs wordt ook georganiseerd voor havo 4 met informatie over studies van het hbo. Naast deze beurzen is er ook eens in de twee jaar de beroepenbeurs, waar ouders iets vertellen over hun beroep en loopbaan. Ook wordt de bekende  oud-leerlingenbeurs georganiseerd. In de examenklas worden alle leerlingen uitgenodigd voor één of meerdere decaangesprekken. Opnieuw zullen interesses en vaardigheden aan bod komen. Aan de hand daarvan zal de leerling in verschillende stappen (oriënteren, verkennen, verdiepen, knoop doorhakken) een keuze maken voor een studie.

En verder…
Naast de begeleiding van de  profiel- en studiekeuze houden wij ons ook bezig met:
- Het laten vallen of opnemen van vakken
- Het uitvoeren van vrijstellingen en dispensatieregelingen
- Speciale regelingen voor leerlingen(bijv. examen doen gespreid over twee jaren)
- Informeren over en vrijaf geven voor open dagen, meeloopdagen, proefstudiedagen, enz.
- Enz.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met een van ons op.

Contact
F.J.R. Otten
Decaan vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
T 038 – 4698506
E f.j.otten@greijdanus.nl

P. Staal
Decaan vmbo theoretische leerweg
T 038 – 4698506
E p.staal@greijdanus.nl   

R. van Gelder
Decaan HAVO / VWO
T 038 – 4698507
E r.vangelder@greijdanus.nl