Sport

Gedurende het schooljaar zijn er diverse sporttoernooien. Leerlingen krijgen via hun docent gym informatie hierover.

Olympic Moves
Een landelijk sportwedstrijd voor verschillende sportdisciplines. Dit jaar bijvoorbeeld atletiek. Alle leerlingen kunnen hieraan mee doen.

PVT
Het meest bekende binnen-sporttoernooi is het PVT (Paas Volleybal Toernooi). Dit toernooi wordt jaarlijks gehouden en duurt meerdere dagen. Greijdanus Hardenberg is daar altijd sterk vertegenwoordigd met een meiden- en een jongensteam.