Schoolband

Op onze school is een schoolband actief. Leerlingen die een muziekinstrument bespelen of willen zingen kunnen zich aan hiervoor aanmelden. Een keer per week vinden buiten de lestijden repetities plaats. De schoolband verzorgt de muzikale ondersteuning bij de vieringen die wij regelmatig op school houden. Het repertoire van de band bestaat voor het overgrote deel uit muziek met een christelijk karakter. Ook in de stijl van de band willen we aansluiten bij de identiteit van onze school.