Theoretische leerweg

In de bovenbouw tl hebben de leerlingen de keuze uit vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw.