Vmbo

Vmbo is de afkorting van voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het is een vierjarige opleiding die voorbereidt op het middelbaar beroeps onderwijs. Het vmbo is onderverdeeld in een basisberoepsgerichte leerweg (bb), een kaderberoepsgerichte leerweg (kb), een gemengde leerweg (gl) en een theoretische leerweg (tl).

In het dit schema kunt u zien welke leerweg van het vmbo we op het Greijdanus in Enschede bieden.