Havo

Het vwo bereidt leerlingen in zes jaar voor om een studie te volgen aan het hbo. De havo is opgesplitst in een onderbouw en een bovenbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen een profiel kiezen waarmee ze zich specialiceren in een bepaalde richting. De profielen waaruit gekozen kan worden:

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

Op het Greijdanus College in Enschede kunnen leerlingen de eerste 3 leerjaren van de havo volgen. Hierna kan de schoolloopbaan worden vervolgd op onze vestiging in Zwolle.