Havo/vwo onderbouw

Op de havo en het vwo worden leerlingen voorbereid op een studie in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit. De havo en het vwo zijn opgedeeld in een onderbouw en een bovenbouw. Het Greijdanus College in Enschede biedt onderwijs voor de eerste drie jaar van de havo en het vwo. Na leerjaar 3 kunnen deze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op de vestiging in Zwolle.

Onderbouw
In de onderbouw havo/vwo worden naast Nederlands drie moderne vreemde talen gegeven: Frans, Duits en Engels. Wiskunde is een belangrijk vak voor alle jaren en ook technische en creatieve vakken komen aan de orde. 

We besteden aandacht aan natuur en exact, lichamelijke opvoeding (lo), muziek en projecten.