Onderwijsaanbod

Het schema hieronder toont welke onderwijsniveaus op het Greijdanus in Enschede (zie blauw) te volgen zijn. Leerlingen die vmbo-t doen, blijven hier het langst op school. In het vierde jaar doen zij examen. In Enschede kan dat alleen bij het AOC en het Greijdanus. De leerlingen van andere scholen moeten na twee jaar overstappen naar de Scholingsboulevard. De leerlingen van vmbo-k kunnen twee jaar bij ons blijven. De havo/vwo- en gymnasiumleerlingen blijven drie jaar.

Onderwijsniveau bepalen
Met u als ouder/verzorger spreken we af welk onderwijsniveau uw kind bij ons gaat volgen. Alle inspanningen van docenten en de mentor zullen erop gericht zijn dat dit niveau aan het einde van de tweede klas wordt behaald.

Als blijkt dat een leerling meer aan kan dan we afgesproken hebben, krijgt de leerling de kans om sommige vakken op een hoger niveau te volgen. Ook kunnen er dan extra vakken of eigen opdrachten gekozen worden. Elk jaar maken daar behoorlijk veel leerlingen gebruik van. Soms is het niet mogelijk het afgesproken niveau te bereiken. Ook dan krijgt de leerling bij ons meer: meer hulp in dat geval. Hulp bij huiswerk bijvoorbeeld of met bepaalde vakken.