Opening Steunpunt voor passend onderwijs Greijdanus Enschede

Extra ondersteuning voor leerlingen

30-10-2014 | Gisteren is op het Greijdanus College in Enschede het Steunpunt voor passend onderwijs geopend. Het Steunpunt is een plek in de school waar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben terecht kunnen.

Ondersteuning en begeleiding van leerlingen vindt zo veel mogelijk plaats in de lessen door mentoren of vakdocenten. Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan is hiervoor een speciale plek in school, het Steunpunt. Hulp bij het plannen, het werken aan leerachterstanden, een rustige werkplek of een time-out; het is hier allemaal te vinden. De ondersteuning is mogelijk op elk niveau, van vmbo tot vwo. Zo wil het Greijdanus voor zoveel mogelijke leerlingen passend onderwijs bieden. Het Steunpunt komt tegemoet aan de onderwijsbehoefte van individuele leerlingen zodat zij ook met hun talenten kunnen schitteren.

Anita Odink, coördinator van het Steunpunt, is erg blij met de realisering van het Steunpunt: “Het is een fijne plek voor leerlingen om te werken of om even tot rust te komen. Soms is een kleine interventie of een luisterend oor al voldoende voor een leerling om weer deel te nemen aan de lessen. Daarnaast is het een plek waar docenten en mentoren ook met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen. Samen zoeken naar wat werkt voor deze leerling, in deze klas, bij deze docent is elke keer weer een mooie uitdaging.”