Greijdanus Enschede geen ‘zwakke’ school meer

Onderwijs Inspectie geeft basisarrangement toezicht

18-12-2014, Enschede | De Onderwijs Inspectie heeft bekendgemaakt dat het Greijdanus in Enschede een basisarrangement krijgt voor toezicht. Daarmee is de school verlost van het predicaat “zwakke school”. Dit was de conclusie van de Inspectie nadat ze gisteren een bezoek aan de school brachten en kwaliteitsonderzoek deden naar de organisatie van het onderwijs en de resultaten van de school.

Ton Sebens, locatiedirecteur, is erg blij met deze uitkomst. “Hier hebben we met het hele team hard voor gewerkt de afgelopen periode. Dat de resultaten daarvan merkbaar waren in de school, dat wisten we zelf al, maar het is ook wel prettig dat de Inspectie het waardeert.”

Het afgelopen jaar heeft de school gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit door een professionaliseringsslag te maken met het team. Sebens: “Er is door de docenten hard gewerkt aan de kwaliteit van lesgeven. Om dat te bereiken is bijvoorbeeld externe training ingezet. Daarnaast hebben we ons onderwijsconcept heringericht langs een duidelijke vakkenstructuur. Binnen de lessen is de onderwijsbehoefte van de individuele leerling het uitgangspunt. Vanuit die behoefte geven we gedifferentieerd les. Waar nodig kan er extra ondersteuning worden geboden vanuit een hiervoor ingericht Steunpunt voor passend onderwijs. De goede aansluiting bij de behoefte van de leerling is erg positief gewaardeerd door de Inspectie.”