Naar de brugklas van Greijdanus?!

Groep 8 en dan …? Dan ga je naar een andere school. Naar het voortgezet onderwijs. Maar … naar welke school en … welke richting? Net als je ouders en de basisschool wil Greijdanus je hier graag bij helpen. Op onze website stellen we onszelf aan je voor zodat je ons vast een beetje leert kennen.

Onderwijs
Net als op de basisschool krijg je op het Greijdanus College onderwijs. Je hebt een eigen klas, maar niet meer je eigen lokaal. De afstand naar het Greijdanus is in vergelijking met de afstand naar je oude school meestal ook groter. Misschien moet je wel met de fiets, bus of trein naar Enschede. 

Afdelingen
Op onze school geven we lessen die aansluiten bij jouw niveau. Omdat niet iedereen hetzelfde is, zijn er dus verschillende onderwijsrichtingen. Er zijn twee hoofdrichtingen we hebben het vmbo en richting havo/vwo (onderbouw).

Vakken
Net zoals je nu gewend bent volg je op het Greijdanus College ook allerlei lessen. Wel heb je straks voor elk vak een andere docent en ook nog eens veel meer vakken. Godsdienst, Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, verzorging, drama, muziek, handvaardigheid, tekenen, techniek en lo (gymnastiek).

De lesdag bestaat uit een aantal lesblokken. Tussen de blokken door heb je een kleine pauze. De lessen worden gegeven tussen 8.25 en 16.15 uur. Maar elke klas heeft een aantal dagen waarop je later kunt beginnen of je eerder vrij bent.

Chromebooks
Op het Greijdanus werken we met Chromebooks in de klas. Als je bij ons op school op komt, dan krijg je van de school een Chromebook. In de lessen werk je op  je Chromebook. Dat heeft veel voordelen! Zo kun je je aantekeningen digitaal maken, kun je gebruik maken van handige programma’s en apps en heb je altijd internet bij de hand zodat je van alles kunt nazoeken.

Activiteiten
Op het Greijdanus worden ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Zoals sportdagen, klassenavonden en acties voor goede doelen. Naast de gewone lesweken zijn er soms ook projectweken. Daarin zijn verschillende activiteiten gepland en meestal vervalt dan het gewone lesrooster. Ook zijn er excursies en vieringen.