Over Greijdanus Enschede

Het Greijdanus College is een gereformeerde scholengemeenschap met uitdagend en eigentijds onderwijs en leerlingbegeleiding met zorg. Identiteit: het motto van de school is ‘Schitteren in Zijn licht’, waarmee leerlingen gestimuleerd worden om te ontdekken welke unieke gaven ze kunnen inzetten om God te verheerlijken.

Op het Greijdanus Enschede kent iedereen elkaar. Nieuwe leerlingen zijn daardoor meestal snel gewend. Veel leerlingen komen met de fiets, uit Enschede, Hengelo, Gronau en Epe. Anderen komen met de bus of trein uit Neede of nog verder: uit Zutphen en Lattrop.

Het Greijdanus is een gereformeerde school. De leerlingen komen uit verschillende kerken en van verschillende basisscholen. Het leren over God en het leven met God vinden we erg belangrijk, net als het goed omgaan met elkaar. Uit de Bijbel weten we veel over hoe God wil dat we leven. Elke dag proberen we dat zo goed mogelijk te doen.

Profilering
Uitgangspunt voor Greijdanus is dat we geloven dat we mogen en moeten schitteren in God’s licht. Dat is een belofte en een opdracht. Als mensen zijn we bedoeld om Hem te verheerlijken. Dat kunnen we alleen als we onze eigen identiteit in Christus ontdekken. Als we onze unieke gaven kennen en die willen inzetten om Hem groot te maken. Dat is prachtig, omdat je mag weten dat je schitterend bent en het daagt uit om eraan te werken om nog mooier te worden. Je gaat stralen als je Zijn heerlijkheid laat zien in wie je bent en wat je doet. Daarmee verlicht je je omgeving. Op school, in de klas, thuis en in de maatschappij. Op het Greijdanus willen we je het Licht doorgeven en je helpen om te schitteren. We stimuleren elkaar om op zoek te gaan naar je persoonlijke identiteit in Christus. Om te ontdekken wat je unieke talenten zijn die je kunt inzetten tot Zijn eer en om anderen te helpen. Zo willen we samen het Licht uit te dragen in de wereld.

Werkwijze
Een gereformeerde school zijn betekent dat in alles wat we doen - in vakken, projecten, gesprekken en dingen die we organiseren - we onze identiteit centraal stellen. Hiervoor hebben we waarden geformuleerd die daarbij richting geven: Christus volgen, groeien, samen, dienstbaar, verschil, verantwoord en genieten. Unieke elementen die de school kenmerkt en waarin we ‘Schitteren in Zijn licht’ praktisch vertalen in wat we doen.