Steunpunt

Vanaf schooljaar 2014/2015 functioneert er een Steunpunt in de school. Een plek waar leerlingen, met name leerlingen met een ontwikkelingsperspectief, ondersteuning ontvangen van leerlingbegeleiders op gedrag en op leren.  Het is vooral bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning buiten of tijdens de les nodig hebben. Dit lokaal is vrijwel permanent bemand door medewerkers die daarvoor geschoold zijn.

Het Steunpunt is een ruimte in school. De ruimte is ingedeeld met werkplekken voor leerlingen en begeleiders en een time-out plek. Leerlingen die extra hulp nodig hebben worden opgevangen, ondersteund en begeleid. Soms zijn een of twee afspraken al voldoende. Ook maken we mee dat er dagelijkse of wekelijkse ondersteuning vereist is. Dit zijn meestal de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. 

Leerlingen hebben niet zomaar toegang tot het steunpunt. Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief hebben altijd toegang. Daarnaast kan de mentor in de leerlingbespreking aangeven welke leerlingen ook specifieke hulp nodig hebben.  In overleg met het Steunpuntteam kan deze leerling aangemeld worden voor het Steunpunt.

De frequentie waarmee de leerling in het Steunpunt komt en de duur ervan worden van te voren met de mentor, leerling en ouders besproken.. De mentor blijft de regie houden en geeft informatie door aan het docententeam.

Op deze wijze willen we een veilige plek creëren in school en begeleiding die aansluit bij de behoefte van de leerling. 

Coördinator Steunpunt
De coördinator is de spil in het steunpunt. De coördinator heeft het overzicht over de interne en externe ondersteuning. Hieronder valt ook het arrangeren van het steunpuntoverleg. Deze stuurt de processen aan en bewaakt ze. Daarnaast is de coördinator verantwoordelijk voor de intake van de leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften, weegt deze af en geeft hierin advies. Daar vanuit arrangeert de coördinator de ondersteuningsaanpak op individueel- en groepsniveau. Hierin verwerkt de coördinator de ondersteuningsvraag bij docenten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de steunpuntcoördinator:
Mw. A.M. Odink
T: 038 - 4 698 530
E:  a.odink@greijdanus.nl