Schoolarts

Het Greijdanus Enschede werkt samen met een schoolarts van de GGD. Het doel van haar werk is een gezonde groei en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen. Dit betekent het tijdig opsporen, aanpakken, maar ook voorkomen van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling verstoren, zowel op psychosociaal als op lichamelijk gebied. De schoolarts doet daartoe onderzoek en geeft voorlichting, zowel op individueel als op klassikaal niveau.

Elke leerling van de tweede klas moet een vragenlijst invullen aan de hand waarvan de schoolarts bepaalt bij welke leerlingen een nader onderzoek of gesprek zal plaatsvinden. Voordat de leerlingen de vragenlijst invullen, krijgt u als ouder/verzorger een brief van de GGD met nadere informatie. Heeft u vragen, of wilt u in dit kader bijzonderheden melden, dan kunt u ons dit schriftelijk kenbaar maken. Wij verzoeken u uw brief aan uw kind mee te geven.

De onderzoeken en gesprekken vinden op school plaats. Gedurende het hele schooljaar is de schoolarts zal de schoolarts op verschillende momenten ook een soort inloopspreekuur houden in de school.  Leerlingen van  alle klassen kunnen een gesprek met de betreffende GGD-medewerker aanvragen.

Wanneer bij leerlingen vast gesteld wordt dat ze regelmatig vanwege ziekte verzuimen gaat er een melding naar de schoolarts. De schoolarts gaat dan onderzoeken waarom er absentie is vanwege ziekte en adviseert ouders en leerling  om de juiste stappen te ondernemen.