Samenwerking Bonhoeffer College en basisschool

Omdat wij een kleine school zijn, kunnen we niet alle ondersteuning die nodig is voor leerlingen in de school zelf bieden. We werken daarom samen met het Bonhoeffer College en met de gereformeerde basisscholen.  We kunnen gebruik maken van de expertise van deze scholen om op deze manier te zorgen voor een sluitend ondersteuningsaanbod. Externe expertise waar we o.a. gebruik van kunnen maken is:

• Meerbegaafdheidsspecialist
• Dyslexiespecialist
• Faalangsreductietraining
• Expertisecentrum aan de Vlierstraat

Op het moment dat er handelingsverlegenheid ontstaat omtrent de begeleiding van een leerling kan er gebruik gemaakt worden van het Expertise Centrum aan de Vlierstraat. Dit is onderdeel van het Bonhoeffer College.