Dyslexie

Sommige leerlingen hebben moeite met lezen of schrijven. Dit kan een teken zijn van dyslexie. Op de basisschool wordt dit meestal al onderzocht. Vaak wordt dan op het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring gegeven.
Wanneer er twijfel is of een leerling dyslexie heeft nemen we contact op met de dyslexiespecialist van het Bonhoeffer College.  Er kan besloten worden om een screening te laten doen.

Leerlingen krijgen een verklaring waarin staat hoe we rekening houden met dyslexie.  Een leerling heeft recht op extra tijd bij het maken van een toets. De toets kan vergroot worden afgedrukt.  Daarnaast kan er besloten worden om luisterboeken via aan te schaffen via Dedicon. Tot en met het examen zijn er diverse afspraken hoe we het beste met dyslexie kunnen omgaan.

De docent Nederlands en de lwoo-begeleider ondersteunen de leerlingen met dyslexie en geven de docenten advies.