Decanaat

Vanaf klas twee hoeven leerlingen op het vmbo niet meer alle vakken te volgen. Dit geldt voor leerlingen van havo/vwo vanaf klas drie. Leerlingen maken dan een keuze voor een vakkenpakket. Er wordt gekeken naar interesse, maar ook welke vakken belangrijk zijn voor het latere beroep of de opleiding.

Een decaan helpt leerlingen bij het kiezen van een vakkenpakket. Dat vakkenpakket noemen we ook wel een ‘profiel’ of ’sector‘. In elk profiel of elke sector zijn enkele vakken verplicht. Daarnaast mag er ook nog gekozen worden voor een aantal ‘vrije vakken’. Omdat het belangrijk is om een goede keuze te maken, helpt de decaan om het goede profiel of de beste sector te kiezen. Want die keuze bepaalt voor een deel al welke richting (beroep) een leerling later op gaat.

Studiekeuze
Hierna helpt de decaan leerlingen verder met de studiekeuze. Door de veelheid aan keuzes is het belangrijk dat hier goed over wordt nagedacht. Hulp van de decaan kan hierbij een belangrijke rol spelen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de decaan:

Mw. R.J. Prinsen
T: 038 - 4 698 530
E:  r.j.prinsen@greijdanus.nl