Kom je een middag bij ons op school?

Open lesmiddag 14 en 21 februari 2018

Om leerlingen die in groep 8 zitten nog beter kennis te laten maken met het Greijdanus, wordt er na de Open Dag op 25 januari ook een open lesmiddag georganiseerd.

Tijdens de lessen kun je meemaken hoe we werken op Greijdanus. De lesmiddag begint om 13.00 uur, vanaf 12.30 uur ben je welkom op het Greijdanus. De lessen duren tot 15.00 uur. Omdat je nog niet weet in welke afdeling je wordt geplaatst kun je jezelf opgeven voor die afdeling waarvan je denkt dat je daar het komende jaar zult zitten.

Om mee te doen aan de open lesmiddag willen we je vragen om vooraf in te schrijven. Bij het inschrijven moet je ook je mailadres opgeven. Daarop krijg je dan een reactie dat je aangemeld bent voor de lessenmiddag. Een paar dagen voor de lesmiddag krijg je van ons een mail met daarin de naam van de afdeling waarin je wordt verwacht. Bovendien staat daar ook in waar je in het gebouw wordt verwacht.

Je kunt kiezen uit de volgende afdelingen:

•Basis-/ kaderberoepsgerichte leerweg
•Theoretische en theoretische leerweg/havo
•Havo/vwo
•Vwo-delta