Onderwijsvisie

Vanuit de visie op mens en wereld is het leef- en werkklimaat op Greijdanus op drie manier te typeren:

  1. Het is een leef- en werkklimaat waarin de kernwaarden groeien, verschil, samen, dienstbaar en verantwoordelijk functioneren. Op die momenten in de dagelijkse schoolpraktijk dat de kernwaarden zichtbaar worden, is iets zichtbaar van hoe wij willen ‘Schitteren in Zijn Licht’.
  2. Het is een klimaat van christelijke vrijheid waarin ruimte is voor ontspanning en genieten zoals Prediker dat beschrijft.
  3. En het is een klimaat van genade waarin vergeving, gerechtigheid en verzoening op school duurzame relaties mogelijk maken. Dat zie je in een veilige leeromgeving die bijdraagt aan een hoge leeropbrengst en een evenwichtige persoonlijkheidsvorming

Visie op leerling en docent
Als een leerling van Greijdanus vertrekt dan heeft hij of zij onderwijs van hoge kwaliteit gehad, passend bij de gaven, talenten en kwaliteiten die de leerling heeft ontvangen. Daarnaast heeft de leerling expliciet gewerkt aan zijn of haar persoonlijke vorming door ‘ontmoetingen’ met zichzelf, met anderen, met andere visies en culturen en met God. Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan de wijze waarop een volgende generatie mag gaan ‘schitteren in Zijn licht’.

Verschillen tussen individuele leerlingen bieden kansen. We maken dat onder andere waar door Passend Onderwijs aan te bieden voor uiteindelijk 98% van de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 jaar. Zo krijgen zoveel mogelijk leerlingen in deze leeftijdscategorie onderwijs in hetzelfde gebouw als hun leeftijdsgenoten. Om dit te bereiken werken we op Greijdanus met docenten die werkelijk present zijn.

Greijdanus-professionals reflecteren individueel en samen op hun eigen gedrag en zoeken oorzaken voor gedrag en resultaten van leerlingen niet buiten zichzelf. In teams zijn docenten bezig met professionaliseren door samen te leren en te reflecteren op hun eigen onderwijspraktijk.  

Zo blijven ze vakinhoudelijk en vakdidactisch op de hoogte van de nieuwste inzichten en blijven ze fris en actueel in hun lesgeven.

Visie op leren, leerproces en leerinhouden
Op Greijdanus kijken we allereerst vanuit onze gereformeerde identiteit naar ons onderwijs. Op Greijdanus omarmen we niet één specifieke leertheorie als het gaat om leren en leerprocessen. We laten ons inspireren door onderwijskundige literatuur waarin aangetoond wat wel werkt en wat niet werkt in de klas en een relatie heeft met onze waarden. We maken dat regelmatig actueel.

Onderwijsvisie van Greijdanus in één oneliner
Op Greijdanus kiezen we voor een onderwijsvisie waarin we werken aan een brede vorming van de leerling. Daarbij stimuleren we dat de leerlingen zich de leerinhouden en de bijbehorende vaardigheden eigen maken. Zo wordt het brein maximaal geactiveerd en ingezet. Dat gebeurt altijd in samenwerking met medeleerlingen en docenten (samen). Leerlingen en docenten nemen verantwoordelijkheid voor elkaar (verantwoordelijk). Leerlingen en docenten zijn elkaar tot een hand en een voet. Niet alleen in lastige en moeilijke situaties, maar ook in reguliere leersituaties (dienstbaar). Dat vraagt intensieve, hechte relaties waarin veiligheid en zorg gewaarborgd zijn. Alleen zo kan directe feedback gegeven en ontvangen worden zodat de gaven en talenten die de leerlingen hebben ontvangen zich verder ontwikkelen (groei). Directe feedback is persoonsgericht. Zo kan er maatwerk geleverd worden voor de individuele leerlingen (verschil).