Klas 1 Greijdanus Meppel van start met maatwerkonderwijs

29 augustus 2016, Meppel | Vandaag starten de scholen weer. Een spannende dag voor nieuwe brugklasleerlingen die vandaag voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Extra bijzonder is dat klas 1 van Greijdanus Meppel vandaag ook van start gaat met het vernieuwde onderwijsconcept gericht op maatwerk.

“Bij ons op school gaan we uit van wie je bent en wat je kunt. We willen ons onderwijs daarop laten aansluiten”, aldus vestigingsdirecteur Ton Sebens. “We willen leerlingen laten leren op het niveau dat bij hen past, en dat kan dus per vak verschillen.” Om die reden heeft de gereformeerde school aan de Schoolstraat 5 haar onderwijsconcept vernieuwd, met als doel om meer maatwerk te kunnen bieden.

Leerpleinen en leerroute
Maatwerk wordt gerealiseerd door onderwijs per vak of combinatie van vakken tegelijkertijd aan te bieden op alle niveaus. De leeractiviteiten vinden plaats op leerpleinen en in aangrenzende lokalen. In de lestijd is ruimte voor instructie, zelfstandig en samenwerkend leren. Leerlingen werken aan hun eigen leerdoelen en worden bij elk vak begeleid door een team docenten. Het is goed mogelijk om vakken te volgen en af te sluiten op het naastliggende hogere niveau; zo bepaal je je eigen leerroute. Leerlingen zitten om die reden niet meer in een klas van hetzelfde niveau, maar in mentorgroepen van ongeveer 15 leerlingen. De mentor heeft intensief contact met deze leerlingen, om hen zo extra goed te kunnen begeleiden.

Keuzemodules Sport, Cultuur en Science
Persoonsvorming, talentontwikkeling en socialisatie worden extra gestimuleerd in de keuzemodules Sport, Cultuur of Science. De leerlingen maken de eerste periode kennis met alle drie de modules, waarna een keuze wordt gemaakt. Op basis van interesses en talenten kunnen leerlingen kiezen waarin ze zich willen verdiepen.

De komende twee weken staan voor de leerlingen van de 1e klas in het teken van introductie. Vandaag was er een kennismaking, een rondleiding door de school en een zeskamp op het sportveld. Morgen krijgen ze instructie voor het werken met hun Chromebook. Dit is het device waarmee de school gepersonaliseerd leren ook op eigentijdse wijze digitaal vormgeeft. Vervolgens starten de eerste lessen. Volgende week gaan de leerlingen op brugklaskamp.