Tl/havo

Soms is het nog niet direct duidelijk of een leerling naar het vmbo of de havo kan. Hiervoor hebben we als oplossing de tl/h afdeling, oftewel theoretische leerweg/havo-afdeling.

In de eerste twee jaar kijken we of een leerling geschikt is voor de tl of de havo. Blijkt al in het eerste jaar dat doorstroom naar havo-2 het beste is, dan kan dat. Maar dit is ook een jaar later mogelijk, met instroming naar havo-3. Soms hebben leerlingen een iets langere route nodig. Dan blijft diegene gewoon in de tl/h-stroom en haalt na vier jaar een uitgebreid diploma voor de theoretische leerweg. Daarna kan een leerling direct naar de havo. Ook is het mogelijk om op het hoogste niveau in te stromen op het middelbaar beroepsonderwijs.

Voorheen gingen veel leerlingen die een verwijzing tl/h krijgen naar de havo/vwo-afdeling. Voor sommige leerlingen blijkt dit toch te moeilijk. We zijn blij met deze nieuwe afdeling waarmee we de mogelijkheid hebben om aan te sluiten op het eigen lesniveau. 

De tl/h-afdeling zal in de komende jaren uitgroeien naar een vierjarige opleiding waarbij de leerling het tl-diploma behaalt. Daarna moet de overstap naar havo-4 veel gemakkelijker worden omdat hiervoor speciale begeleiding is. Bovendien geven we op de tl/h-afdeling les op de manier zoals dat ook op de havo gebeurt, zodat dit alvast went. Tot nu toe is de overgang naar havo-4 vanuit tl 4 voor veel leerlingen lastig en blijven teveel leerlingen zitten in havo-4. Door de bovengenoemde aanpak verwachten we leerlingen beter te kunnen voorbereiden op de overgang naar de havo.