Talentontwikkeling

Bijna alle scholen geven op één of andere manier hun invulling aan deze term. Vaak gericht op selecteren, excelleren, profileren of differentiëren.

Op onze school gaan we uit van wat de Bijbel ons over talenten aanreikt in de gelijkenis over de talenten (Matt.25:14-30). Dat vertalen we per afdeling door naar ons onderwijs en naar de lespraktijk.

Hoe kijken wij aan tegen talentontwikkeling?
Voor ons zijn talenten: alles wat mensen meekrijgen uit de overvloed van Gods goedheid en genade om door te geven en te delen met anderen. Door zo’n talent niet voor jezelf te houden wordt het verdubbeld.
In Gods koninkrijk heeft iedereen een talent, meer of minder groots. Dat heeft niets te maken met beter of slechter, laat staan met goed of fout. Het heeft te maken met het feit dat God weet wat je aankunt. Daarover gaat het in deze gelijkenis!  ‘ieder naar wat hij aankon’ (vs.15). Je krijgt mee wat aansluit bij je draagkracht – bij je mogelijkheden.

Ons onderwijs is er op gericht alle leerlingen hun talenten te laten ontdekken
In het vmbo is LOB (loopbaan oriëntatie op beroepen) en PSO (praktische sector oriëntatie)  daarbij een goed hulpmiddel naast differentiatie in onderwijsaanbod binnen de klas. Ook in havo-vwo heeft het oog hebben voor de (prestatie van de)  individuele leerling binnen de groep hoge prioriteit.

Leerlingen die meer mogelijkheden hebben worden gestimuleerd en uitgedaagd om die te gebruiken en verder te ontwikkelen.
In het vmbo worden deze leerlingen gefaciliteerd om hun eigen ding te kunnen doen. Deze vraag gestuurde aanpak wordt ook in havo-vwo toegepast. Daar zijn talent-coaches die deze leerlingen begeleiden bij activiteiten die zij uitvoeren buiten het gewone lesprogramma om.

In vwo 1 en 2 zijn er eens per week drie delta-uren. Leerlingen kunnen daarop intekenen en een keuze maken die past bij hun talent en interesse. Vanaf vwo-4 kunnen leerlingen intekenen om een internationaal erkend Cambridge Certificate te behalen. Goed presterende leerlingen kunnen ook deelnemen aan andere talentactiviteiten. Dit zijn activiteiten die buiten de gewone lessen draaien. In individuele gevallen is het zelfs in plaats van de lessen. Leerlingen doen dan alvast eerste ervaringen op met de universiteit of ze nemen deel aan andere activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses. Er wordt ook ruimte geboden om mee te doen aan activiteiten op het terrein van sport en cultuur.