Praktijkonderwijs op het Greijdanus

Het Greijdanus College in Zwolle gaat vanaf schooljaar 2016-2017 Praktijkonderwijs aanbieden. Dat betekent concreet dat we starten met een eerste klas en in de komende jaren steeds met één leerjaar uitbreiden. Dus in het schooljaar 2017-2018 bieden we naast het eerste jaar ook het tweede jaar Praktijkonderwijs aan.

Waarom Praktijkonderwijsop het Greijdanus?
In Zwolle moet voor iedereen een passende plaats in het onderwijs beschikbaar zijn. Voor de leerlingen die naar het Praktijkonderwijs gaan is er in Zwolle geen gereformeerde variant beschikbaar. Terwijl ook deze kwetsbare groep leerlingen belang heeft bij gereformeerd onderwijs. Voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van deze leerlingen is het belangrijk dat zij naar dezelfde school kunnen als hun leeftijdsgenoten uit hun sociale kring.

Uitgangspunten
De eerste klas van het Praktijkonderwijs is een oriëntatiejaar. In dat jaar wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten van uw kind. De structuur van het onderwijs ligt nog dicht tegen het vmbo aan. Er is veel ruimte voor praktijk en eigen tempo. Daarnaast houden we in de eerste jaren nadrukkelijk de mogelijke overstap naar de basisberoepsgerichte leerweg in de gaten. De leerlingen hebben allemaal een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Daarin worden de doelen en vorderingen bijgehouden. Dit IOP wordt samen met de leerling opgesteld en met ouders besproken.

Stamgroep en vakken
Uw kind komt in een klas met een eigen mentor die veel beschikbaar is om begeleiding te geven. De vakken waarin uw kind les krijgt zijn verdeeld in theorie en praktijk. De theorievakken zijn: Nederlands (taal), wiskunde (rekenen), Engels, mens en maatschappij en godsdienst. De praktijkvakken zijn: groen, techniek, creatieve vakken (tekenen en handvaardigheid), muziek, omgaan met de computer, gym en dienstverlening. Daarnaast besteden we veel tijd aan wonen, werken en vrije tijd.

Stage
In het eerste jaar wordt er een interne stage gedaan waarbij de leerlingen mee lopen met verschillende functionarissen op het Greijdanus. Dat kan zijn bij het verdelen van de post, rondbrengen van koffie of soep, helpen bij de conciërge of werken in de tuin. Na het eerste jaar gaan de leerlingen meelopen met een bekende om vervolgens een oriënterende stage te doen. Zo worden de stages steeds verder uitgebouwd.


Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:
C. Fokkens, adjunct directeur pro, bb, kt, lwoo klas 1 en 2
Email c.fokkens@greijdanus.nl