Havo/vwo

In het havo/vwo kennen we havo-, atheneum- en gymnasiumklassen. De bovenbouwleerlingen havo/vwo kiezen een profiel: natuur en gezondheid (ng), natuur en techniek (nt), economie en maatschappij (em) en cultuur en maatschappij (cm). Binnen de profielen moet nog een vak worden gekozen in het profielkeuzedeel en een of twee vakken in het vrije deel. Hier kan de leerling kiezen uit een breed palet van vakken.

In het cursusjaar 2013 - 2014 zijn we gestart met ons vwo-delta. Per jaar wordt dit verder uitgebouwd. Kenmerkend is dat wordt aangesloten bij de werk- en denkcultuur van het gymnasium en zich als doel stelt om vwo-leerlingen kansen te bieden om wetenschappelijke denken en academische vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt een onderwijsaanbod geboden van alfa, bèta en gammavakken, aansluitend bij excellentieprogramma’s van universiteiten. Leerlingen die t.z.t. een gymnasiumexamen willen gaan doen, kunnen al in het eerste leerjaar starten met de klassieke vorming.