Havo/vwo

In het havo/vwo kennen we havo-, atheneum- en gymnasiumklassen. De bovenbouwleerlingen havo/vwo kiezen een profiel: natuur en gezondheid (ng), natuur en techniek (nt), economie en maatschappij (em) en cultuur en maatschappij (cm). Binnen de profielen moet nog een vak worden gekozen in het profielkeuzedeel en een of twee vakken in het vrije deel. Hier kan de leerling kiezen uit een breed palet van vakken.

Havo bovenbouw

 • Leerjaar 4 en 5.
 • We werken met 5 perioden en 5 toetsweken.
 • Vier profielen (Cultuur&Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid).
 • Verplichte identiteitsvakken: Godsdienst en Algemene Natuur Wetenschappen (ANW).
 • Engels en/of Cambridge-Engels.
 • Verschillende keuzevakken, zoals maatschappijwetenschappen, mens en religie (M&R), natuur, leren en technologie (NLT), bewegen, sport en maatschappij (BSM) filosofie, tekenen, handvaardigheid, muziek, bedrijfseconomie (M&O).
 • Werken aan een eigen vormings-portfolio.
 • Doorstroming naar het HBO.

Vwo bovenbouw

 • Leerjaar 4,5 en 6.
 • We werken met 5 perioden en 5 toetsweken.
 • Vier profielen (Cultuur&Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid).
 • Verplichte identiteitsvakken: Godsdienst en Algemene Natuur Wetenschappen (ANW).
 • Engels en/of Cambridge-Engels.
 • Twee (moderne) vreemde talen verplicht (dus ook Frans of Duits).
 • Verschillende keuzevakken, zoals maatschappijwetenschappen, mens en religie (M&R), natuur, leren en technologie (NLT), bewegen, sport en maatschappij (BSM) filosofie, tekenen, handvaardigheid, muziek, bedrijfseconomie (M&O).
 • Ook gymnasium is mogelijk: keuze uit Latijn en/of Grieks.
 • Werken aan een eigen vormings-portfolio.
 • Doorstroming naar de universiteit.