Havo/vwo leerlingen volgen colleges apologetiek AKZ+

Artikel van brugnieuws.nl
19-9-2016, KampenZo’n tachtig leerlingen van de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt uit Kampen en van het gereformeerde Greijdanus College uit Zwolle volgen de komende vier woensdagmiddagen lessen apologetiek - over de verantwoording van het christelijk geloof -, georganiseerd door AKZ+.

De organisatie vertelt: "In de aula van de Theologische Universiteit Kampen ontmoeten zij elkaar rond actuele en uitdagende vragen over geloof en christendom. Tegelijk een kennismaking met theologie op academisch niveau én een andere gereformeerde traditie."

Met de serie lessen geven de beide scholen voor voortgezet onderwijs en AKZ+ - een samenwerkingsverband van de theologische universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa te Zwolle - een vervolg aan de samenwerking die in 2015 werd gestart. Toen volgden zo’n vijftig leerlingen een serie lessen over gereformeerde spiritualiteit die zowel qua inhoud als setting enorm werd gewaardeerd. De leerlingen, bovenbouw HAVO/VWO, volgen vrijwel alle een profiel ‘mens & religie’ (Greijdanus) of ‘mens, religie en samenleving’ (Pieter Zandt).

Uitdagende vragen
De vier lessen apologetiek maken deel uit van de lopende AKZ+-cursus 'Verantwoord geloven'. Woensdag 14 september gaat filosoof dr. Rik Peels (VU Amsterdam) tijdens het eerste college in op nieuwe ontwikkelingen in de kosmologie en de 'sterke aanwijzingen’ die deze bieden voor het bestaan van God. Zowel argumenten vóór als tegen het bestaan van God zullen aan de orde komen, evenals de twijfels en zekerheden van de leerlingen zelf.

Hoogleraar interculturele theologie aan de RU Groningen prof. dr. Benno van den Toren verzorgt een les over de uitdagingen en mogelijkheden voor een intercultureel, apologetisch gesprek. "Als christen leef je in een andere wereld, al leef je in hetzelfde dorp. Hoe ga je vanuit die wetenschap het gesprek aan met mensen van andere (sub)culturen?"

Dr. Maarten Kater, universitair hoofddocent aan de TU Apeldoorn, gaat de derde woensdagmiddag diepgaand in op de exclusiviteit van het christelijk geloof. De uniciteit van Jezus Christus is de kern van het christelijk geloof, maar plaatst in onze tijd tegelijk voor indringende vragen. Dat geldt ook voor de relatie van het christelijk geloof tot andere religies. Op de ’sporen van God in andere religies' gaat dr. Robert Doornenbal in tijdens de afsluitende vierde bijeenkomst op 5 oktober. Wat vertellen die ‘sporen’ ons over Gods aanwezigheid in de wereld en wat kunnen we ermee in bijvoorbeeld missionair werk? Alle lessen komen op termijn als videoles beschikbaar voor een breder publiek.

Weetwatjegelooft.nl
AKZ+ organiseert sinds 2010 cursussen theologie voor een breed publiek; sinds 2015 zijn alle lessen online op video te volgen. Doel van AKZ+ is om de kennis over Bijbel, geloof en kerkzijn die aan de theologische universiteiten van Apeldoorn en Kampen en hogeschool Viaa te Zwolle aanwezig is te ontsluiten voor een breed publiek van geïnteresseerde christenen.

Om kerken te ondersteunen bij de vorming en toerusting van gemeenteleden en (doel)groepen in de gemeente wordt later deze maand tegelijk met de nieuwe website www.weetwatjegelooft.nl het Gemeente Abonnement geïntroduceerd. Daarmee worden kerkenraden in staat gesteld om alle gemeenteleden toegang te geven tot alle cursussen en videolessen - inmiddels ruim 100. Jaarlijks worden zo’n vijftig nieuwe lessen ontwikkeld. Voor 2017 is onder meer de cursus ‘Reformatie nu’ in voorbereiding, over de actualiteit van allerlei thema’s die in de zestiende-eeuwse Reformatie een belangrijke rol speelden.