Geen grensoverschrijdend gedrag medewerker Greijdanus

12 juni 2015, Zwolle | Op 23 april 2015 heeft het Greijdanus College een medewerker op non-actief gezet vanwege het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag. De politie heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan. Hieruit is gebleken dat medewerker onschuldig is. De school heeft in overleg met betrokkenen een proces gericht op eerherstel van de medewerker in gang gezet.

Afgelopen maand heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan naar het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag van de Greijdanus-medewerker bij een, inmiddels, oud-leerling van de school. De politie concludeert op basis van dit onderzoek dat de medewerker, op de punten waarvoor aangifte is gedaan, niet langer als verdachte wordt aangemerkt.

De school heeft, in goed overleg met betrokkenen, afspraken gemaakt over rehabilitatie. Martin Jan de Jong, bestuurder van Greijdanus: “Het is heel erg dat dit is gebeurd en we zijn blij dat er nu helderheid is. De melding van het vermoeden gaf ons op grond van wetgeving de verplichting om aangifte te doen. We hebben gedurende het proces altijd vertrouwen willen houden in beide partijen. In het persoonlijk gesprek dat heeft plaatsgevonden met de medewerker is dat vertrouwen ook nu weer nadrukkelijk uitgesproken. We zullen ons als school maximaal inzetten om bij te dragen aan eerherstel.”

De school communiceert actief met alle betrokken doelgroepen over de onschuld van de medewerker. De school heeft met zowel medewerker als oud-leerling afgelopen periode nauw contact gehouden en blijft dit doen. Ook de zorg voor medewerkers en leerlingen heeft continue aandacht. Dit alles is gericht op gezamenlijk herstel van relaties en vertrouwen.