Vermoeden van grensoverschrijdend gedrag

We betreuren het te moeten meedelen dat er een serieus vermoeden is van ernstig grensoverschrijdend gedrag door een medewerker van onze school. We hebben dit vernomen via een vertrouwenspersoon van een oud-leerling van onze school. Er is melding gedaan bij de vertrouwensinspecteur en er is aangifte gedaan bij de politie. De politie stelt een onderzoek in. Gedurende het onderzoek is de betreffende medewerker op non-actief gezet.


Omdat we uiterst zorgvuldig willen omgaan met de privacy van betrokken personen en het proces rond deze verdrietige situatie, kunnen we in deze fase verder geen informatie geven. We vragen u om dit te respecteren en erop te vertrouwen dat we als schoolleiding daarin de goede stappen zetten. Zodra we meer informatie hebben die we kunnen delen, dan komen we daarmee bij u terug.


We willen u allen, in het kader van de privacybescherming, ook nadrukkelijk vragen om zeer zorgvuldig te zijn in uw communicatie hierover en onze berichtgeving op grond van de uitslag van het onafhankelijk onderzoek af te wachten.


De school heeft een nummer opengesteld dat gebruikt kan worden door iedereen die vragen heeft: 038 – 4 698 620.


Martin Jan de Jong, Bestuurder Greijdanus
Gert Jan Niewold, vestigingsdirecteur Greijdanus Zwolle