I*D-CV

De middelbare school is een belangrijke periode in de ontwikkeling van een persoon. Je kunt dat wat leerlingen gedurende deze periode leren als volgt indelen: de harde kant en de vormingskant. De harde kant is de kennis die een leerling moet vergaren voor toetsen en uiteindelijk het examen. Behalve dit pretendeert elke school een kind ook te vormen door de ervaringen die het opdoet; de vormingskant.

Bij ons op school worden leerlingen ook gevormd, niet alleen in het kader van de christelijke identiteit, maar ook tijdens excursies, werkwerken, stages, deelname aan het schoolkoor of de grote avond, sporttoernooien etc. Om deze vormingskant vast te leggen hebben we het zogenaamde I*D-CV. Global skills, loopbaanorientatie en mentoraat komen in dit digitale document bij elkaar. Vanaf de brugklas beginnen leerlingen met het I*D-CV. Dit digitale document volgt de vorming van leerlingen tot en met het eindexamen.

Het mooie aan het I*D CV is dat je de vorming als een lijn door alle vakken, activiteiten en leerjaren ziet. Het zijn hierdoor geen afzonderlijke onderdelen meer. Een voorbeeld van een vormingsopdrachten in het cv is bijvoorbeeld te zien bij het vak economie wanneer je gaat nadenken over rentmeesterschap en geldbesteding. Een ander voorbeeld doet zich voor tijdens een werkweek, waar een leerling bewust gaat nadenken over de ervaringen die hij/zij heeft opgedaan. Het zet leerlingen tot denken over hun waarden, normen en levenservaringen. Het cv heeft niet alleen te maken met identiteit maar ook met identificeren en idealen.

Na afloop van de opleiding kunnen de gegevens in het I*D-CV worden opgeslagen op USB. Dit is naast de cijferlijst een waardevolle toevoeging aan herinneringen van de middelbare school. Het laat precies zien op welke manier de leerling zich heeft ontwikkeld. 

Op het moment werken er al een aantal klassen van Greijdanus Zwolle met het I*D CV. Het is de bedoeling dat dit de komende jaren verder uitbreid en uiteindelijk alle leerlingen hiermee kunnen werken.