Greijdanus muzikaal

Ontwikkel je muzikale talenten bij het Greijdanus schoolkoor en de big band! 

Vind jij muziek gaaf of ben je iemand die de hele dag loopt te zingen? Dan is de big band of het schoolkoor echt iets voor jou!

Schoolkoor
Het schoolkoor bestaat uit leerlingen uit alle klassen, zingt gospel en klassiek, heeft concertreizen gemaakt naar Hongarije, Amerika en Canada, is op radio en tv geweest en heeft al aan veertien cd-opnames meegewerkt. Elke week zijn er twee koorrepetities. Tijdens de repetities kun je je aanmelden en krijg je informatie zoals het repetitieschema en de data van concerten. Klik hier voor meer informatie over het schoolkoor.

Big Band
De Big Band speelt voornamelijk moderne muziek. In principe kan elke leerling meespelen in de big band maar… je moet wel eerst een auditie doen. De big band repeteert één keer per week. Klik hier voor meer informatie over de Big Band.

Kortom: Er wordt veel muziek gemaakt op Greijdanus door enthousiaste leerlingen en jij kunt daar ook aan meedoen!

 

 

 

> Schoolkoor

> Big Band

> Samenwerking ArtEZ