Persoonlijk kapitaal

Vrienden van Greijdanus kunnen op allerlei manieren bijdragen aan de missie van de Vriendenstichting. Dat noemen we het delen van persoonlijk kapitaal en dit kan op allerlei manieren. Je kunt creatief kapitaal delen in de vorm van ideeën,  sociaal kapitaal door jouw netwerk in te zetten, financieel kapitaal in de vorm van geldelijke ondersteuning, het delen van je talent  als menselijk kapitaal en je geloof als drijfveer in de vorm van spiritueel kapitaal. We vragen je om het persoonlijk te maken en te delen van wat je wilt en kunt delen.

Soorten kapitaal
Creatief kapitaal > Ik deel mijn creatief kapitaal door bijvoorbeeld mee te denken over onderwerpen die betrekking hebben op school en vriendenstichting en/of heb ideeën voor het organiseren van activiteiten van de vriendenstichting.
Menselijk kapitaal > Ik deel mijn menselijk kapitaal door bijvoorbeeld mijn talenten in te zetten door een workshop of lezing te geven en/of een activiteit te organiseren.
Sociaal kapitaal > Ik deel mijn sociaal kapitaal door bijvoorbeeld mijn netwerk te gebruiken om gespreksleiders voor de kennismakingsavonden/oudercafés te werven of een netwerkborrel te organiseren.
Spiritueel kapitaal > Ik deel mijn spiritueel kapitaal door bijvoorbeeld verbinding te leggen tussen Vrienden van Greijdanus en mijn geloofsgemeenschap en zoek naar manieren waarop zij elkaar kunnen versterken.
Financieel kapitaal > Ik deel mijn financieel kapitaal door bijvoorbeeld financieel bij te dragen aan de ondersteuning die Vrienden van Greijdanus biedt aan ouders met hoge vervoerskosten.

Kapitaal delen?
Klik hier voor het actuele overzicht van vraag en aanbod.