Persoonlijk kapitaal

Vrienden van Greijdanus kunnen op allerlei manieren bijdragen aan de missie van de Vriendenstichting. Dat noemen we het delen van persoonlijk kapitaal en dit kan op allerlei manieren. Je kunt creatief kapitaal delen in de vorm van ideeën,  sociaal kapitaal door jouw netwerk in te zetten, financieel kapitaal in de vorm van geldelijke ondersteuning, het delen van je talent  als menselijk kapitaal en je geloof als drijfveer in de vorm van spiritueel kapitaal. We vragen je om het persoonlijk te maken en te delen van wat je wilt en kunt delen.

Hoe ziet dat er praktisch uit? Er worden leuke workshops georganiseerd waar Vrienden hun menselijk of creatief kapitaal delen, er wordt een ondersteuning voor vervoerskosten georganiseerd waar mensen hun financieel kapitaal inzetten of er komt een oudercafé dankzij de inzet van het sociaal kapitaal.

Kapitaal delen?
Kijk hier voor het actuele overzicht van vraag en aanbod.


Voer kennismakingsgesprekken - Zwolle en Meppel
Voor meer informatie, zie het document Gespreksleiders.


Beman een oudercafé tijdens open dagen - Alle vestigingen
Tijdens de open dag worden nieuwe ouders in het oudercafé ontvangen met een kopje koffie en een gezellig gesprek. Lees verder.


Volg of geef een avondcursus - Zwolle en Enschede
Ontspannen ontmoeting en nieuwe uitdagingen voor en door ouders, personeel, leerlingen en buurtgenoten. Lees verder.


Deel financieel kapitaal
Wilt u/wil jij financieel kapitaal delen? Lees verder.


Bureau van Waarden
Leerlingen als medewerkers in onze school. Lees verder.