Het aandeel van... muziek (I)

8-4-2-15 | Daar waar de school meer is dan een leeromgeving vindt vorming plaats en worden er bijzondere herinneringen gevormd. In de aanloop naar de reünie van Greijdanus Klassiek zijn verhalen over de ervaringen van oud-koorleden, -leerlingen en personeelsleden verzameld. Hier alvast een korte kennismaking met de geïnterviewden. Voor ieder van hen heeft de muziek een ander aandeel gehad.

Muziek als communicatiemiddel
“Wat ik het meest bijzonder vond is dat we door middel van muziek met de Hongaren in contact konden treden, zonder dat we elkaars taal spraken. Tijdens die reis is mijn wereld echt groter geworden. Ik leerde Hongaarse gebruiken en gewoonten kennen, met de muziek als communicatiemiddel.” Dorinda ten Brinke (Beleidsmedewerker GroenLinks)

Talenten laten groeien
“Bert Duijst gaf enerzijds ruimte om muzikale talenten te laten groeien maar gaf ze ook goede voeding. Ik geloof zelf ook in die aanpak. Natuurlijk moet je ook bij de belevingswereld aansluiten van de leerlingen, maar ik denk dat het je opdracht als muziekdocent is om ze ook te voeden met de rijkdom die in het verleden ligt en die nu nog razend actueel is.” Bert van de Wetering (Bariton en zangcoach)

Dezelfde God belijden
“Op zondag gingen we in Hongarije naar de kerk. De gemeente, die vooral uit ouderen bestond, was onder de indruk van de grote groep jongeren die hun kerk vulde. De leerlingen merkten dat de liturgie veel leek op die van thuis en toen ze een lied herkenden, zongen ze dat in het Nederlands mee. Zo beleden we over de grenzen van taal en cultuur heen, dezelfde God.” Johan Knegt (Adjunct directeur)

Oude componisten en jonge stemmen
“Het samen zingen en naar een concert toewerken. De optredens en muziekreis naar Hongarije: ik heb het voor geen goud willen missen. Het vormt je als leerlingen en verbindt je met elkaar. Muziek van oude componisten gezongen door jonge stemmen. Het leefde.” Petra Stoute (Mezzosopraan)

Met plezier samen zingen
“De concerten waren het hoogtepunt. Meneer Duijst wist ieders talent aan elkaar te knopen tot er een mooi geheel ontstond. Bij de concerten ging de hele trukendoos open en dat was bij het repeteren al een feest. Meneer Duijst had daarvoor de goede tools in handen. We hadden veel plezier in het zingen samen, er was een hele fijne sfeer en hij wist uit te dagen zonder ons teveel druk op te leggen.” Daniël Hermán Mostert (Bariton)

Vorming van leerlingen
“School is een leergemeenschap en een sociale gemeenschap. Mijn ervaring is dat het schoolkoor daarin echt iets toevoegde aan de vorming van leerlingen. Ze trokken intensief met elkaar op, werkten samen naar reizen en concerten toe. Dat is wat leerlingen zich van school herinneren." Kars Veling (Directeur Prodemos)