Het aandeel van… De kennismakingsgesprekken

Elk jaar worden er kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders/verzorgers die voor het eerst een kind naar het Greijdanus College laten gaan. Hier worden andere ouders gevraagd om bij te helpen. Dat past namelijk perfect bij de Vrienden van Greijdanus; ouders vragen of ze hun persoonlijk aandeel willen leveren aan het kennis maken met nieuwe ouders. Daarmee worden nieuwe ouders wekom geheten in het grotere geheel van Greijdanus.

Het viel op dat veel ouders benoemden dat ze het mooi vinden dat hun kind daar straks deel van uitmaakt, ze zien Greijdanus ook echt als leefomgeving. Maar ook zelf kunnen ouders daar onderdeel van zijn, tijdens de gesprekken worden ze dan ook uitgenodigd Vriend van Greijdanus te worden. Ieder kan daarin een persoonlijk aandeel delen. Of ze nu volgend jaar zelf gespreksleider zijn, een keer als begeleider mee gaan op excursie, leerlingen iets vertellen over het werk dat ze doen of financiële bijdrage leveren aan het busvervoer… Al die verschillende soorten kapitaal zijn welkom.

Nog even terug naar de gespreksavonden. De gesprekken zijn gericht op identiteit en het wonderlijke is dat er binnen vijf minuten diepgaande gesprekken gevoerd worden over geloof en levenshouding. Ondanks dat de ontmoetingen gebeuren tussen vreemden, delen zij iets heel wezenlijks. Dat is er altijd, maar in die gesprekken wordt dat expliciet. Het zet een dikke streep onder de waarde die Greijdanus hecht aan identiteit. Ouders benoemden dat op heel verschillende manieren bij het toelichten van hun keuze voor Greijdanus:

“Het geloof stroomt bij jullie op school door de aderen.”
“Mijn kind zei dat ze het gevoel had dat er op Greijdanus in haar hart gekeken werd.”
“Ik heb er vertrouwen in de geloofsopvoeding van mijn kind samen met jullie aan te gaan.”
“Mijn kind leert op Greijdanus in een veilige omgeving kritisch na te denken over de wereld waarin hij leeft.”
“Natuurlijk zal er weleens wat misgaan, Greijdanus is ook gewoon een school, maar hoe daar dan mee omgegaan wordt is echt anders.”