Het aandeel van...

In 'Het aandeel van...' vertellen oud-leerlingen en -docenten over hun ervaringen op het Greijdanus. Welk aandeel had Greijdanus in hun leven?


Het aandeel van… De moestuin
De moestuin van de structuurklassen VMBO, is een mooi voorbeeld van dat waar de Vrienden van Greijdanus van dromen. De betrokkenheid en het enthousiasme van verschillende mensen komen rond de tuin bij elkaar. Ieder levert daarin een aandeel dat bij hem past, van pootaardappelen en tomatenplanten tot het frezen van de grond. Lees verder.


Het aandeel van… De buurt
Op vijftig verschillende plekken in werden Zwolle bloemenzaadjes gezaaid, zo ook op het Greijdanus. Het resultaat is een bloemenlint door de hele stad. Dit initiatief is georganiseerd om te helpen bij de groei van de bijenpopulatie. Lees verder.


Het aandeel van… De kennismakingsgesprekken
Elk jaar worden er kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders/verzorgers die voor het eerst een kind naar het Greijdanus College laten gaan. Hier worden andere ouders gevraagd om bij te helpen. Dat past namelijk perfect bij de Vrienden van Greijdanus; ouders vragen of ze hun persoonlijk aandeel willen leveren aan het kennis maken met nieuwe ouders. Daarmee worden nieuwe ouders wekom geheten in het grotere geheel van Greijdanus. Lees verder.


Het aandeel van... Muziek (I)
Daar waar de school meer is dan een leeromgeving vindt vorming plaats en worden er bijzondere herinneringen gevormd. In de aanloop naar de reünie van Greijdanus Klassiek zijn verhalen over de ervaringen van oud-koorleden, -leerlingen en personeelsleden verzameld. Hier alvast een korte kennismaking met de geïnterviewden. Voor ieder van hen heeft de muziek een ander aandeel gehad. Lees verder.


Het aandeel van… Muziek (II)
“De eerste keer dat we naar Hongarije gingen was erg spannend. Gelukkig hadden we een zeer ervaren buschauffeur, voor wie het niet de eerste keer was dat hij naar Hongarije ging. Honderd kilometer voor de grens zette hij de bus stil om ons voor te bereiden voor de grensovergang. De instructies luidden als volgt: Stoelen rechtop, keurig gaan zitten, paspoort in de hand en neutraal kijken. Zo gezegd zo gedaan, maar toen we bij de grens aan kwamen bleek er een meisje met een dubbel paspoort te zijn.”  Lees verder.


Het aandeel van… muziek (III)
“Wat ik bijzonder aan Bert vind, toen natuurlijk nog meneer Duijst voor mij, is dat hij een veilige, ontspannen sfeer creëerde waarin leerlingen zich durven te geven, waar plezier ontstaat in samen muziek maken. En dat zijn eigenlijk altijd en overal basisvoorwaarden om goed muziek te kunnen maken. Dan kan de muziek tot leven komen, bij jezelf en bij de luisteraar. Dat wist hij te combineren met kwalitatief goede muziek, die tegelijkertijd toegankelijk is voor jonge mensen.” Lees verder.