> Inschrijven als Vriend van Greijdanus

 

> Folder Vrienden van Greijdanus

 

> Bureau van Waarden

Vrienden van Greijdanus

Schitteren in Zijn licht is het motto van Greijdanus. Zowel op school als in de omgeving willen we op allerlei manieren bijdragen aan het uitdragen van dat licht. Vrienden van Greijdanus doen dit door het delen van hun persoonlijk kapitaal. Ze delen hun creatief kapitaal in de vorm van ideeën, het sociaal kapitaal door hun netwerk te verbinden, financieel kapitaal komt in de vorm van geldelijke ondersteuning, talenten voor het menselijk kapitaal en spiritueel kapitaal met God als drijfveer.

Hoe ziet dat er praktisch uit? Er worden leuke workshops georganiseerd waar Vrienden hun menselijk of creatief kapitaal delen, er wordt een ondersteuning voor vervoerskosten georganiseerd waar mensen hun financieel kapitaal inzetten of er komt een oudercafé dankzij de inzet van het sociaal kapitaal. Een ander mooi voorbeeld is het Bureau van Waarden, dat sinds februari 2016 van start is gegaan.