Over Greijdanus Meppel

Het Greijdanus College is een gereformeerde scholengemeenschap met uitdagend en eigentijds onderwijs en leerlingbegeleiding met zorg. Identiteit: het motto van de school is ‘Schitteren in Zijn licht’, waarmee leerlingen gestimuleerd worden om te ontdekken welke unieke gaven ze kunnen inzetten om God te verheerlijken.

Het onderwijsaanbod in de gemeente Meppel is tamelijk veelkleurig. Naast openbaar en algemeen christelijk, is er ook de mogelijkheid voor gereformeerd voortgezet onderwijs bij het Greijdanus College. Uiteraard heeft dat zijn historie. In het kort komt het er op neer dat ouders de bewuste keuze hebben gemaakt en maken om hun kind onderwijs te laten volgens dat nauw aansluit bij de opvoeding die hun kinderen thuis krijgen. Een school is niet alleen een instituut waar kennis wordt overgedragen, daar word je ook gevormd. Kinderen die de puberteit in gaan komen daarmee in een heel kwetsbare fase van hun leven terecht. Ze zijn erg beïnvloedbaar en staan nog vrijwel aan het begin van een lange route waarin ze moeten leren keuzes te maken

Profilering
Uitgangspunt voor Greijdanus is dat we geloven dat we mogen en moeten schitteren in God’s licht. Dat is een belofte en een opdracht. Als mensen zijn we bedoeld om Hem te verheerlijken. Dat kunnen we alleen als we onze eigen identiteit in Christus ontdekken. Als we onze unieke gaven kennen en die willen inzetten om Hem groot te maken. Dat is prachtig, omdat je mag weten dat je schitterend bent en het daagt uit om eraan te werken om nog mooier te worden. Je gaat stralen als je Zijn heerlijkheid laat zien in wie je bent en wat je doet. Daarmee verlicht je je omgeving. Op school, in de klas, thuis en in de maatschappij. Op het Greijdanus willen we je het Licht doorgeven en je helpen om te schitteren. We stimuleren elkaar om op zoek te gaan naar je persoonlijke identiteit in Christus. Om te ontdekken wat je unieke talenten zijn die je kunt inzetten tot Zijn eer en om anderen te helpen. Zo willen we samen het Licht uit te dragen in de wereld.

Ons onderwijs valt als volgt samen te vatten:

Ontdek, ontwikkel en groei
Op het Greijdanus College in Meppel leer je over God, jezelf, de wereld en het leven. We gaan uit van wie je bent en wat je kunt. Je mag leren op een manier die bij je past. Daarvoor bieden we uitdagend onderwijs met een passende leerroute. Samen met andere leerlingen ontdek en ontwikkel je jouw talenten. We helpen je groeien als persoon om vol vertrouwen je plek in de maatschappij in te nemen. Zo mag je schitteren in Zijn licht.

Werkwijze
Een gereformeerde school zijn betekent dat in alles wat we doen - in vakken, projecten, gesprekken en dingen die we organiseren - we onze identiteit centraal stellen. Hiervoor hebben we waarden geformuleerd die daarbij richting geven: Christus volgen, groeien, samen, dienstbaar, verschil, verantwoord en genieten. Unieke elementen die de school kenmerkt en waarin we ‘Schitteren in Zijn licht’ praktisch vertalen in wat we doen.