Diensten & Producten

Een kijkje in de keuken van Hotel Waanders, op bezoek in de havens van Rotterdam, koken voor klanten van het Leger des Heils, een high tea verzorgen voor leraren van de basisscholen… Ook dat zijn lessen op het Greijdanus College in Meppel!

Leerlingen die de leerroute vmbo bb of kb volgen, kunnen vanaf klas 3 kiezen voor het profiel Diensten en Producten (D&P). In dat profiel lijken de lessen steeds meer op werken in de praktijk. We richten ons vooral op beroepen in de zorg, welzijn, handel, administratie, horeca en logistiek. Het examenprogramma is zo breed dat de leerling ook kennis maakt met de techniek.

Ongeveer 10 uur per week wordt er gewerkt aan praktijkopdrachten. We proberen opdrachten te geven die zo dicht mogelijk liggen bij de echte werkpraktijk. Denk maar aan het maken van een fruithapje voor een peuterspeelzaal of het verzinnen van een gymles voor de eerste klas. We doen ook grotere opdrachten, zoals een compleet diner organiseren. En we gaan regelmatig op bedrijfsbezoek.

Door deze opdrachten werkt de leerling aan zijn eigen vaardigheden als plannen, samenwerken, reflecteren en omgangsvormen. Beroepsvaardigheden, noemen we dat.

Voor klas 3 staat het programma vast. In klas 4 is er ook ruimte om keuzes te maken, die aansluiten bij interesses of vervolgopleiding.

Stagelopen is een belangrijk onderdeel van D&P. De leerling gaat één of twee week kijken in een bedrijf of instelling.