Organisatie leeractiviteiten

Het onderwijs per vak of combinatie van vakken wordt tegelijkertijd aangeboden op alle niveaus. De leeractiviteiten vinden plaats op leerpleinen en in aangrensende lokalen. In de lestijd is ruimte voor instructie, zelfstandig en samenwerkend leren. De leerling werkt aan zijn eigen leerdoelen en wordt begeleid door een team docenten. Het leerproces wordt ondersteund door het gebruik van Chromebooks. Alle leerlingen in klas 1 hebben de beschikking over hun eigen divice.

Lees meer over ICT

Elke dag beginnen we met God. We bidden samen en lezen uit de Bijbel. Daarna praten we soor over het onderwerp. Vervolgens maakt de leerling een dagplanning, die hij kan afstemmen met zijn mentor.