Voorlichtingsavond Greijdanus Meppel

Woensdag 16 november

28-10-2016, Meppel | Op woensdag 16 november 2016 organiseert het Greijdanus College in Meppel een voorlichtingsavond voor ouders van kinderen in groep 7 en 8. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar aan de Schoolstraat 5. U kunt zich aanmelden via meppel@greijdanus.nl. 

Omdat niet alle ouders de voorlichting op de basisschool kunnen bezoeken, organiseert het Greijdanus op 16 november een voorlichtingsavond in het eigen gebouw aan de Schoolstraat. Centraal staat de identiteit, het onderwijsaanbod en gang van zaken op school. Natuurlijk is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Greijdanus Meppel
525 leerlingen weten elke dag het Greijdanus College in Meppel te vinden. Op deze relatief kleine school worden ze voorbereid op een plaats in de maatschappij. Het Greijdanus is een gereformeerde school waar de Bijbel centraal staat.

Op het Greijdanus College wordt maatwerkonderwijs gegeven. De leerling mag leren op de manier die bij hem past. We gaan uit van wie de leerling is en wat hij kan. Zo mag hij groeien als persoon en vol vertrouwen zijn plaats in de maatschappij innemen.
Voorbeelden van maatwerk:
- Leerlingen kunnen vakken volgen op het naastliggende hoger niveau.
- Leerlingen ontwikkelen hun talenten in de talentklassen Sport, Cultuur en Science XL.

Open dagen
De open dagen zijn op vrijdag 27 januari van 15.30 – 21.00 uur en zaterdag 28 januari van 9.30 – 12.00 uur. U kunt op elk moment binnenlopen.