Pluspunt

Het Pluspunt is een plek binnen de school waar leerlingen, met name leerlingen met een ontwikkelingsperspectief (OPP), ondersteuning ontvangen van een zorgassistent en een ambulant begeleider. Het Pluspunt is vooral bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning buiten of tijdens de les nodig hebben. Een leerling kan tijdens lessen en pauzes of na schooltijd in het Pluspunt terecht om aan schooltaken te werken, tot rust te komen of zijn verhaal te doen. Het Pluspunt is vrijwel permanent bemand door medewerkers die daarvoor geschoold zijn.