Techniek breed

Bij het programma van techniek breed wordt in één groot lokaal gegeven waar alle machines staan die de leerlingen in klas 3 en 4 gebruiken. Dus een soort Techniekplein. Per week krijgen ze tussen de 12 en 15 uur les in dit programma. Thema’s die in de lessen aan de orde komen zijn: oriëntatie op vaardigheden in de techniek en oriëntatie op beroepen in de techniek. Onderdelen zijn onder andere : techniek in industrie en productieprocessen, technisch tekenen en tekening lezen, automatiseren en techniek in en om de woning. In de toekomst wordt dit mogelijk uitgebreid met: grafiemedia, mobiliteit, magazijnbeheer en verkeer en transport.

De leerling krijgt de mogelijkheid om in de loop van de derde en vierde klas zich te verdiepen in een bepaalde beroepssector. Met het mbo worden afspraken gemaakt over doorstroming