Kaderberoepsgerichte leerweg

Op de kaderberoepsgerichte leerweg krijg je een aantal theoretische vakken, maar je doet hier voornamelijk praktijkervaring op. Je kunt binnen deze leerweg kiezen tussen het programma intersectoraal dienstverlening en commercie (isdc) en techniek breed (tb).