Gemengde leerweg

De theoretische leerweg in combinatie met beroepsgerichte uren, noemen we de gemengde leerweg.