Havo bovenbouw

De havo bovenbouw bereidt leerlingen voor op het havo eindexamen en een plekje in het hoger beroepsonderwijs. Daarmee gaat er een enorme wereld voor leerlingen open.

Op de havo stimuleren we leerlingen om na te denken over het leven. De havo-bovenbouw is een interessante periode, waarin veel wordt geleerd. Op het Greijdanus vinden we het belangrijk dat leeringen juist in deze periode nadenken over het leven. Moeilijke vragen over het bestaan en over geloof in God gaan we niet uit de weg.

In de bovenbouw kiezen leerlingen voor een bepaald profiel en daarmee ook voor een bepaalde richting. De mogelijkheden zijn:
• Natuur en techniek
• Natuur en gezondheid
• Economie en maatschappij
• Cultuur en maatschappij

In leerjaar vier en vijf is er een mentor die leerlingen tot het examen begeleidt en coacht. Er is een mentoruur, waarin allerlei mentorzaken besproken kunnen worden.

Een klein deel van de contacttijd moeten leerlingen zelf invullen. Dit zijn de studie-uren. Deze kunnen worden gebruikt om huiswerk te maken of om met medeleerlingen aan een opdracht te werken.

Een cursusjaar bestaat uit vier lesperioden, die met een toetsweek worden afgesloten.