Havo/vwo

Op de havo en het vwo worden leerlingen voorbereid op een studie in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit. De havo en het vwo zijn opgedeeld in een onderbouw en een bovenbouw. Het Greijdanus College in Hardenberg biedt onderwijs voor alle leerjaren van de havo en het vwo.

Onderbouw
In de onderbouw havo/vwo worden naast Nederlands drie moderne vreemde talen gegeven: Frans, Duits en Engels. Wiskunde is een belangrijk vak voor alle jaren en ook technische en creatieve vakken komen aan de orde. 

We besteden aandacht aan natuur en exact, lichamelijke opvoeding (lo), muziek en projecten. Naast alle vaklessen staan er ook studie-uren op het rooster. In dat uur kunnen leerlingen, onder begeleiding van de mentor of een andere docent, huiswerk maken.

Bovenbouw
Lees hier meer over de bovenbouw havo en het vwo.