Nieuwe sporthal Hardenberg

In Hardenberg wordt gebouwd aan een nieuwe sporthal. Greijdanus gaat hier ook gebruik van maken voor onder andere de gymlessen. In de nieuwsbrief staat een interview met vestigingsdirecteur Chris van der Meulen.


Toekomstige gebruiker aan het woord
De sporthal wordt gebruikt door scholen en sportverenigingen. Toekomstige gebruikers zijn nauw betrokken bij het proces om te komen tot de sporthal. Het Greijdanus is naast het Alfa-college één van de twee scholen die gebruik gaan maken van de hal.

Volgens directeur Chris van der Meulen van het Greijdanus is de bouw van een nieuwe sporthal belangrijk voor de school. “We maken nu gebruik van meerdere sporthallen. Dit heeft tot gevolg dat klassen naar verschillende zalen moeten om bewegingsonderwijs te volgen. Dit is zowel voor leerlingen als docenten niet ideaal. Daar komt nog eens bij dat de bestaande sporthallen wat verouderd zijn. Het gevolg is dat hier minder mogelijk is. Dat maakt het voor ons lastig om les te geven.”

Van der Meulen verwacht dat de scholieren de sporthal veel gaan gebruiken. “Op schooldagen wordt er elk uur door twee klassen van ons gesport in de nieuwe sporthal. Je kunt wel zeggen dat wij een grote afnemer worden van de sporthal.”

De directeur van het Greijdanus is tevreden over de samenwerking met de gemeente Hardenberg. “Ik vind dat de gemeente en de betrokken projectleider ons goed betrekt. We mogen wensen aandragen en vragen stellen, meedenken en discussiëren. Zowel verhuurder als gebruiker zitten dus samen aan tafel. Deze overlegmomenten gaan in goede harmonie waardoor ik zeer tevreden ben over de huidige stand van zaken.”