Bestuur en directie

De dagelijkse leiding van het Greijdanus is als volgt samengesteld:
Drs. M.J. de Jong, voorzitter van het College van Bestuur
G.J. Niewold, vestigingsdirecteur Zwolle
C. van der Meulen, vestigingsdirecteur Hardenberg
T.A. Sebens, vestigingsdirecteur Meppel en Enschede

De Stichting
Het Greijdanus met vestigingen in Hardenberg, Enschede, Meppel en Zwolle gaat uit van de 'Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland te Zwolle'. De stichting heeft als norm de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God; daarbij onderschrijft zij de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze geleerd worden in de Gereformeerde Kerken. De stichting regelt de exploitatie van de school.

De stichting kent drie organen:
   1. College van Bestuur
   2. Raad van Toezicht
   3. Raad van Identiteit

T 038 - 469 8620
E secretariaat@greijdanus.nl

De leden van de Raad van Toezicht van de stichting vormen tevens het bestuur van de Gereformeerde Schoolvereniging Prof.dr. S. Greijdanus.

Raad van Toezicht
Mr. A. Hoogendoorn (voorzitter, remuneratiecommissie)
Mw.drs. J.A. van DrieĆ«nhuizen-Kok (remuneratiecommissie)
Mw. G. Groen-Baas MSci (auditcommissie)
Mw.drs. S.H. Koning-Klapwijk
Ir. S.A. Noorman (auditcommissie)
M. Pool RA (auditcommissie)
 

Raad van Identiteit
Ds. J. Dekker (voorzitter)
Ds. A. de Jager
Drs. J. Messelink

T 038 - 469 8620
E raadvantoezicht@greijdanus.nl